โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,13:32  อ่าน 158 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอมรรัตน์ อาจแรง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:25  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ NHT ร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางอมรรัตน์ อาจแรง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,13:17  อ่าน 184 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้อำนวยการลูกเสือดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายนครินทร์ เหลือบุญชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,12:30  อ่าน 255 ครั้ง
รายละเอียด..