โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความและบทกลอน หัวข้อ รักของพ่อ
ชื่อนักเรียน : นางสาวอรปรียา จัดแจง
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2565,10:18   อ่าน 198 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัชชา บัณฑิต
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,08:11   อ่าน 288 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอธิรญาณ์ นพคุณ
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,08:10   อ่าน 290 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศประกวดบรรยายธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธัญพร พันแสน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,08:09   อ่าน 274 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภัสประภา พิรุฬธรรม
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,08:04   อ่าน 289 ครั้ง