โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ถาม-ตอบ (Q&A)
เรื่อง อ่าน ตอบ โพสโดย วันที่
โครงงานและโครงงานที่โรงเรียนจัดทำ 164 0 TUMMENG 30 มิ.ย. 2565,00:18