โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
บุคลากรระดับปฐมวัย

นางจันทรศิริ สวัสดิภาพ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสุภาภรณ์ ศูนย์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าบุคลากรระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรัตนา ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสุกัญญา วงศ์ยา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวพลอยมีนา สำโรง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางอมรรัตน์ ครุฑกษัตริย์ไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางพรลัดดา ไขศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวกุลธิดา ผ่านวิเคราะห์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวญาลิศา ศรีวรขาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1