โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู นักเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่้ 2
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,18:15   อ่าน 3685 ครั้ง