โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู นักเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครูพูลทิพย์

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 

               ประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

               โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

ผู้วิจัย         นางสาวพูลทิพย์  พันธุออน

โรงเรียน      โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

               สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปีที่วิจัย       2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,21:43   อ่าน 364 ครั้ง