โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ผลงานครู นักเรียน
เด็กชายสุพศิน พิรุฬห์ธรรม คะแนนเต็ม 100 คณิตศาสตร์ O-net ป.6 ได้รับโล่รางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครอง
เด็กชายสุพศิน  วิรุฬห์ธรรม นักเรียนโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ได้รับคัดเลือกจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับโล่รางวัลสำหรับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 100 คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์  ครับ
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,10:20   อ่าน 47 ครั้ง