ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายธัชพล จองดี
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน