ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย


ผู้บริหารเทศบาล


นายนิวัติ  เจียวิริยบุญญา
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม


นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายกองช่าง


นายณัฐพร
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายวิทยา  ประเสริฐเจริญสุข
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา