ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ให้นักเรียนม.1  และ ม.4  มาเรียนปรับพื้นฐาน  วันที่ 9-11 พ.ค. 59 เวลา 08.00 น.