ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทศบาลต้นแบบเทศบาลเมืองนครพนม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

นางระพีพรรณ  พรหมอาจ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญนางพรพรรณ  วิทยเจียกขจร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษกลุ่มบริหารงบประมาณ