โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ภาพกิจกรรม
ผอ.นครินทร์ เหลือบุญชู รับรางวัลพระพฤหัสบดี 16 มกราคม 2565
นายนครินทร์ เหลือบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียน รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา วันครู 16 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,10:58   อ่าน 119 ครั้ง