โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 63 ร่วมกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ จ.นครพนม
22 ก.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 63 แข่งขันฟุตซอล กีฬาส่วนภูมิภาคจังหวัดนครพนม สนาม ท.๓