โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)
231/3 ถ.ศรีเทพ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042511539
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารกันเกรา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 7,221,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารทานตะวัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 16,402,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : กระทินเทพา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 8,600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เฟื่องฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 5,779,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ราชพฤกษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 2,230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารวิชาการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ตัดผมเสริมสวย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 7,400,000
เพิ่มเติม..